Toggle Nav
Kosaram
Bezárás
  • Menü
  • Beállítások

Általános Szerződési Feltételek

Amennyiben Ön megrendelőként/vásárlóként/, felhasználóként kíván regisztrálni a BioHealth webáruházába (https://www.biohealth.hu) és igénybe venni a webáruház szolgáltatásait, kérjük figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban ÁSZF).

A Biohealth.hu webáruház általános szerződési feltételei a "FITT-HITEL 2006" Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, (továbbiakban mint Szolgáltató) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A Szolgáltató és a Megrendelő a továbbiakban együtt mint Szerződő felek.

1. Irányadó jog

Jelen ÁSZF célja a Szerződő felek közötti általános üzleti viszonyok szabályozása a webshopból történő vásárlás esetére, ha az nincs szabályozva a két fél között szerződéses háttérrel. Az ÁSZF tartalmazza a webshopban leadott megrendelés szabályait, feltételrendszerét, a Megrendelő lehetőségeit, jogait és kötelezettségeit és a Szolgáltató felelősségét.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadóak:

• az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII törvény,

• az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.;

• a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: új Ptk.);

• a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet;

2. Szerződő felek

Jelen ÁSZF az alábbi Felek között jön létre határozatlan időre:

Szolgáltató

Cégnév: "FITT-HITEL 2006" Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely: 1144 Budapest, Gvadányi utca 52-54. 4. em. 115.

Cégjegyzékszám: 01-06-774351

Adószám: 22298489-2-42

Közösségi adószám: HU22298489

Képviselő: Szeness Imre ügyvezető

Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató: Budapest Bank Zrt. Fogarasi Fiók (1148 Budapest, Fogarasi út 13.)

Pénzforgalmi számla száma: 10101016-56864000-01000000

Telefonszám: +36 20 663 9317

Megrendelő

Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a Webáruház-szolgáltatást Magyarország területén veszi igénybe, azaz a Webáruház internetes felületén regisztrálja magát, és e felületen keresztül árut, szolgáltatást rendel, vásárol. A továbbiakban, mint Megrendelő.

Szállítók

FOXPOST Zrt.

FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság, továbbiakban mint FoxPost
Cégjegyzékszám: 10–10-020309 – Egri Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25034644-2-10
Székhely: Magyarország, 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9.
Telephely: Magyarország, 1097 Budapest, Táblás utca 36-38.
Üzleti tevékenység helye: Magyarország
Telefon: +36 1 999 0369
E-mail: info@foxpost.hu

Fürgefutár.hu Kft

Adószám: 22966331-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-946845
Email: ugyfelszolgalat@furgefutar.hu
Honlap: http://furgefutar.hu

Egyedi kiszállítás

Szolgáltató saját gépjárművel