Toggle Nav
Kosaram
Bezárás
  • Menü
  • Beállítások

Adatvédelmi és cookie irányelvek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.biohealth.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A személyes adatai és ezáltal az Ön jogainak és szabadságainak védelme érdekében a Biohealth.hu minden ésszerű erőfeszítést megtesz. A Biohealth.hu elkötelezetten védelmezi az Ön személyes adatait, és felelősséget vállal az információk biztonságára. Adatkezelési folyamataink tisztességesek és átláthatóak.

Adatkezeléseinket az Európai Unió és a magyar adatvédelmi szabályoknak való legteljesebb megfelelések szerint végezzük.

Törvényi hivatkozások

- 1995. évi CXVII. törvény-a személyi jövedelemadóról

- 1995. évi CXIX. törvény (DMtv.) a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

- 1997. évi LXXX. törvény (TBtv) - a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

- 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

- 2005. évi LIII. törvény - az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezménynek a felügyelő hatóságokról és a személyes adatok országhatárokat átlépő áramlásáról szóló, Strasbourgban, 2001. november 8-án kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről a gépi adatkezelés feltételeiről és egyes korlátairól

- 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.) - a gazdasági reklámtevékenység alapvető 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

- 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

- 2012. évi I. törvény - a munka törvénykönyvéről

Ki az adatkezelő ?

Az adatkezelő neve: FITT-HITEL 2006 Bt.

Adatvédelmi tisztviselő: Szeness Imre

Telefonszám: +36 20 663 9317

E-mail cím: imre@prstart.co.uk

Milyen személyes adatokat kezelünk Önnel kapcsolatosan ?

Vendégek

- Meglátogatott oldal címe

- Látogatás időpontja

- Látogató IP címe

- Hírlevél felíratkozók

- Feliratkozás időpontja

- Feliratkozó által megadott vezetéknév

- Feliratkozó által megadott keresztnév

- Feliratkozó által megadott email cím

Regisztrált vásárlók

- Regisztráció időpontja

- Regisztráló e-mail címe

- Regisztráló jelszava (titkosítva tároljuk)

- Regisztráló vezetékneve

- Regisztráló keresztneve

- Regisztráló cég neve (nem kötelező)

Vendégként vásárlók

-

Biztonság

A személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet fordítunk adatai biztonságára, hogy azok semmiképpen ne sérüljenek meg, ne semmisüljenek meg,

ne kerüljenek ki ellenőrzésünk alól. Ezek biztosítására megteszünk minden elvárható óvintézkedést (ssl, titkosítás, tűzfal, backup)

Jogorvoslat

Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletet, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez

a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).